©2014-2019, SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành , Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ .
Điện thoại: 0210844057 - Email: ubtamnong@phutho.gov.vn